starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydział Komunikacji i Transportu Prawa Jazdy Rejestracja Pojazdów Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego Transport - Stacje Diagnostyczne - Ośrodki Szkolenia Wydanie Licencji na Przewóz Osób Architektura i Budownictwo Geodezja Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska Stowarzyszenia Zwykłe Wersja kontrastowa

Architektura i Budownictwo

A A A

Architektura i Budownictwo

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew
tel: 46 864 18 08- Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu robót budowlanych

Zgłoszenie: budowy /robót budowlanych /rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę

zgl. budowy robót.doc

 

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zgłoszenie - druk do pobrania

 

 - Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/robiórkę

poz._na_bud._jedn..doc

poz._na_bud._przem..doc

pozwolenie_na_budowe-sieci.doc

pozwolenie_na_rozbiorke-1.doc


- Dokumenty wymagane przy wniosku o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

zgd._tech.-bud..doc

 

- Dokumenty wymagane przy wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności

stw._sam._lokalu.doc

 

- Dokumenty wymagane przy wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora

przen._poz._na_bud..doc

 

- Dokumenty wymagane przy wniosku o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego

zmiana_sposobu_uzytkowania.doc

 

Wzory Druków

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oświadczenie - druk do pobrania


- Oświadczenie do zmiany inwestora

os._do_wnio..doc


- Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

wniosek - druk do pobrania


- Wniosek o przeniesieniu pozwolenia na budowę

wnio._o_prze._poz._na_bud..doc


- Wzór wniosku o wydanie dziennika

wz._wnio._o_wyd._dzien..doc

 

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - zmiana sposobu użytkowania 

załącznik

 

DRUK UZUPEŁNIAJĄCY

 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadany, prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

informacja uzupełniająca - druk do pobrania


- Kontakt

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

tel./fax 864-18-08
tel. 864-18-03