starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości

A A A

 

XXVI Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości,

12. maja 2019 r. (niedziela)

Sochaczew - ul. Głowackiego 2, godz. 9.00-17.00
impreza branżowa wystawienniczo-promocyjna.


DO POBRANIA --- formularz wraz z regulaminem  ---> TARGI ROLNE
Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatsochaczew.pl

 

Należność prosimy uregulować przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65,  96-500 Sochaczew

Pekao SA Radom: 28124057031111001070455378       

tytułem: TARGI ROLNE 2019

 

Uwaga!!!!  Wszelkie zgłoszenia dotyczące usług gastronomicznych prosimy uprzednio konsultować z organizatorem, tel. 46 864 18 30.

 

 

 

Historia Targów Rolnych sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęły się przemiany mające na celu przystosowanie polskiego rolnictwa do wymagań rynkowych i integracji z UE. Zmieniły się potrzeby i oczekiwania rolników w stosunku do doradców rolnych. Zaczęto więc poszukiwać nowych form doradczych.

 

 

 

 

 

 

 

Powstała koncepcja stworzenia możliwości wymiany poglądów pomiędzy rolnikami i mieszkańcami wsi, a przedstawicielami firm działającymi na rzecz rolnictwa. Pierwsze Targi Rolne odbyły się w 1994 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach zamiast organizowanych wcześniej Dni Otwartych.

 

W 2000 r. kiedy zaistniała potrzeba udzielania porad osobom, zajmującym się drobną przedsiębiorczością na wsi, postanowiono poszerzyć zakres imprezy i od tej pory organizowane były Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Ze względu na coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających od 2001 r. impreza została przeniesiona do Sochaczewa na teren Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Celem Targów było zaprezentowanie bogatego asortymentu środków do produkcji rolnej zarówno rolnikom, działkowcom, drobnym przedsiębiorcom, doradcom, przedstawicielom firm i szeroko pojętej społeczności lokalnej. Targi to nie tylko możliwość promocji towarów i usług, ale również okazja do wymiany doświadczeń, zasięgania opinii i porad dotyczących kredytowania, ubezpieczenia, rozwijania drobnej przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych. Z roku na rok obserwowaliśmy, jak poszerzał się asortyment wystawienniczy, przybywało wystawców i zwiedzających. Podczas pierwszych edycji Targów dominowały firmy prezentujące nowości z zakresu techniki rolniczej, organizowano pokazy pracy maszyn i urządzeń. Uzupełnieniem były prezentacje firm warzywniczych i kwiaciarskich.

 

 

 


Obecnie, Targi Rolne i Przedsiębiorczości zmieniły nieco charakter, przyczyniła się do tego między innymi zmiana lokalizacji. Wśród odwiedzających jest coraz więcej mieszkańców miasta, pojawiła się więc oferta dla działkowców i wielbicieli ogrodów przydomowych. Bogaty wybór kwiatów, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, a także produktów do pielęgnacji ogrodów znacznie poszerzył krąg zainteresowanych. Targom towarzyszą zwykle występy zespołów artystycznych, liczne konkursy dla dorosłych dzieci i młodzieży. Targi odbywają się wiosną, z reguły w ostatni weekend kwietnia. Imprezę odwiedzają tysiące mieszkańców, nie tylko z powiatu sochaczewskiego, przyjeżdżają wystawcy z całego kraju.

 

 

 

 

W 2008 roku 27. kwietnia odbyły się już 15. jubileuszowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości – Sochaczew 2008. Z tej okazji zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających.
Stałymi organizatorami Targów od kilku lat są: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawie Oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Targi to ważna impreza handlowo-wystawiennicza nie tylko dla naszego powiatu, ale także dla całego Mazowsza, dlatego warto ją kontynuować i zadbać o coraz bogatszą ofertę.

Co roku patronat honorowy nad Targami obejmują: Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.