starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Kontakt Wersja kontrastowa

Kontakt

A A A

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie


ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

Sekretariat: tel. 046 864-18-40, faks 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl

adres skrzynki ePUAP Starostwa: xql809ge0h

 

Starosta: Jolanta Gonta
Wicestarosta: Tadeusz Głuchowski
Sekretarz Powiatu: Michał Orzeszek, tel. 864-18-53
Skarbnik Powiatu: Teresa Pawelak, tel. 864 18 56

Przewodniczący Rady Powiatu: Andrzej Kierzkowski - Biuro Rady, tel. 864-18-65

 

 

 

Urząd pracuje w godzinach:

Poniedziałki – 10.00-18.00

Wtorek – Piątek – 8.00-16.00

Wyjątek stanowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, który pracuje w godzinach:

poniedziałki – 8.00-18.00

wtorek – piątek – 8.00-16.00

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, II piętro, pok. 210 w Wydziale Organizacyjnym tel. 46 864 18 49. Czynne jest w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.