starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Godziny Pracy Urzędu Wydziały Starostwa Jednostki Podległe Regulamin Organizacyjny Starostwa Statut Powiatu Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Wydziały Starostwa

A A A

Wydziały Starostwa

Sekretariat urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - telefon: 046 864 18 40

 

Sekretarz - Wydział Organizacyjny
Michał Orzeszek
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 53
faks: 046 864 18 71


Skarbnik - Wydział Finansowy
Teresa Pawelak
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 56
faks: 046 864 18 71


Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 27, 046 864 18 81

 

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 08, 046 864 18 03


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon:
046 864 18 10 - kasa
046 864 18 11 - prawa jazdy
046 864 18 15 - dyrektor

046 864 18 13 - kartoteka pojazdów
046 864 18 14 - rejestracja pojazdów
046 864 18 39 - organizacja ruchu
faks: 046 864 18 80

Wydział Finansowy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 57, 046 864 18 54, 046 864 18 58
faks: 046 864 18 71


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 21, 046 864 18 19, 046 864 18 18


Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon: 046 864 18 61, 046 864 18 24, 046 864 18 17, 046 864 18 20

 

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65

telefon: 046 864 18 45, 046 864 18 32

 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65

 telefon: 046 864 18 51