starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Godziny Pracy Urzędu Wydziały Starostwa Jednostki Podległe Regulamin Organizacyjny Starostwa Statut Powiatu Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Wydziały Starostwa

A A A

Wydziały Starostwa

 

sekretariat urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - telefon: 46 864 18 40

 

Sekretarz - Wydział Organizacyjny
Michał Orzeszek
ul marsz.J.Piłsudskiego 65
Telefon (46) 864-18-53
faks (46) 864-18-71


Skarbnik - Wydział Finansowy
Teresa Pawelak
ul. marsz.J.Piłsudskiego 65
telefon (46) 864-18-56
faks (46) 864-18-71


Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul marsz.J.Piłsudskiego 65
telefon (46) 864-18-27, 864-18-81

 

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon (46) 864-18-08, 864-18-03


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
telefony:
(46) 864-18-10 - kasa
864-18-11 - prawa jazdy
864-18-15 - dyrektor
864-18-13- kartoteka pojazdów

964 18 90 - kartoteka pojazdów
864-18-14 - rejestracja pojazdów
864-18-39 - organizacja ruchu
faks (46) 864-18-80

Wydział Finansowy
ul. marsz.J.Piłsudskiego 65
telefon (46) 864-18-57, 864-18-54, 864-18-58
faks (046) 864-18-71


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
telefon (46)864-18-821, 864-18-19, 864-18-18


Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul marsz.J.Piłsudskiego 65
telefon (046) 864-18-61, 864-18-24, 864-18-17, 864-18-20

 

Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

ul marsz.J.Piłsudskiego 65

telefon (046) 864 18 45, 864 18 32

 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

 ul marsz.J.Piłsudskiego 65

 telefon (046) 864 18 51