starostwo powiatowe w sochaczewie

Zarząd Powiatu Rada Powiatu Komisje Stałe Rady Powiatu Harmonogram pracy Rady Powiatu Wersja kontrastowa

Harmonogram pracy Rady Powiatu

A A A

Harmonogram pracy Rady Powiatu

 

Harmonogram pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2017 rok

I kwartał

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Zatwierdzenie planu podziału środków PFRON na 2017 rok.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2016 rok.
 4. Sprawozdanie starosty sochaczewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016.
 5. Przedstawienie informacji nt. zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku.
 6. Przedstawienie sprawozdania za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat sochaczewski.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

II kwartał

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Informacja na temat działalności Powiatowego Zarządu Dróg.
 4. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwały Rady Powiatu.
 5. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski.
 6. Przedstawienie informacji z funkcjonowania szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.
 7. Zatwierdzenie bilansu ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2016 rok.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie sochaczewskim w roku 2016.

III kwartał

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
 3. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności PUP za I półrocze 2017 roku.

 

IV kwartał

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 3. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2018 roku.
 4. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok.
 5. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 6. Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok.