starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

2019 - realizacja 2020 r.

A A A

RUSZA GŁOSOWANIE W RAMACH POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATLEKSIEGO NA ROK 2020

 

Wszystko w naszych rękach !!!!

 

Już dzisiaj rusza głosowanie na projekty, które zostały złożone w tegorocznej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w zeszłym roku pula do rozdania to 1 000 000 zł. Mieszkańcy mogą wybierać z pośród 17 zgłoszonych projektów (8 projektów miękkich oraz 9 projektów twardych) do końca września.  

Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w  Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego do głosowania na projekty.

Ankieta do głosowania:

ankieta do głosowania

 

   Przedstawiamy listę przyjętych oraz odrzuconych projektów złożonych w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się w dniach 1-30 września 2019 r.

     Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

 

lista odrzuconych projektów

lista przyjętych projektów

 

 

 

Powiatowy Budżet Obywatelski na rok 2020

         Zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu projekty w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zostały poddane dogłębnej analizie przez wydziały i jednostki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.  Weryfikacja projektów odbywała się na podstawie informacji podanych przez pomysłodawców w formularzach zgłoszenia projektu oraz na podstawie dodatkowych załączników i wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji formalno-prawnej oraz kosztowej projektu. Analiza zgłoszonych projektów odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie PBO.

     Na tej podstawie Zespół Opiniujący ds. PBO dokonał wyboru projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego. „Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020” oraz „Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020” zostanie umieszczona w najbliższych dniach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie tj. www.powiatsochaczew.pl oraz będzie dostępna w wersji papierowej na tablicy przy Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz na tablicach ogłoszeń w gminach powiatu sochaczewskiego.  

     Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się w dniach 1-30 września 2019 r.

     Głosy będzie można oddawać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz we wszystkich Urzędach Gmin na terenie powiatu sochaczewskiego, a także drogą elektroniczną przez skan ankiety do głosowania wysłaną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl .

 

 

 

 

Powiatowy Budżet Obywatelski na rok 2020
 
Uprzejmie informujemy, iż od 10 lipca 2019 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycje projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.
 
W  dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła Uchwałę nr VI/42/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020.
 
Zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Budżetu Obywatelskiego (dalej PBO) w dniach 10 – 31 lipca 2019 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycję projektów do PBO.

 

Konsultacje społeczne dotyczące PBO obejmują teren całego powiatu sochaczewskiego. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie powiatu sochaczewskiego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Egzemplarz uchwały do zapoznania dostępny jest na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie BIP w zakładce Budżet Obywatelski.
 
W budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego na rok 2020 do dyspozycji mieszkańców jest kwota  1.000.000 zł, w tym:
1) 800.000 zł na projekty „twarde” o wartości - od 50.000 zł do 800.000 zł;
2) 200.000 zł na projekty „miękkie” o wartości – od 10.000 zł. do 50.000 zł;
 
Zasady zgłaszania propozycji projektów do PBO:
 
 1. Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego.

 

 1. Nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego trwa w dniach 10 – 31 lipca 2019 roku.
 
 1. Propozycje projektów można składać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu” (Załącznik nr 2 w/w Uchwały) wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu” (Załącznik nr 3 w/w Uchwały), które będą dostępne do pobrania na stronie www.powiatsochaczew.pl, Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego.
  Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.pdf

          Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.docx

 
 1. Do „Formularza zgłoszenia projektu” wnioskujący dołącza „Listę poparcia dla projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy. „Formularz zgłoszenia projektu” uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.
  Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.pdf

         Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.docx

 
 1. Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
 
 1. Każdy uprawniony mieszkaniec powiatu sochaczewskiego może zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 
Poniżej przedstawiamy terminy kolejnych etapów konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 
 • 10.07.2019 – 31.07.2019 roku - Składanie przez mieszkańców propozycji projektów.
 • 01.08.2019 – 20.08.2019 roku - Weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania.
 • do 25.08.2019 roku - Ogłoszenie listy punktów gdzie można oddać głos oraz adres strony internetowej, adres e-mail.
 • 01.09.2019 - 30.09.2019 roku - Głosowanie nad propozycjami.
 • do 31 października 2019 roku- Ogłoszenie wyników konsultacji.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.
 
uchwała i regulamin PBO 2020

Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.pdf

Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania projektów.docx

Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.pdf

Załącznik nr 3. Lista poparcia dla zgłoszonego projektu.docx

 

 

_______________________________________________________________________________________________

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały uwag nie wniesiono.

_______________________________________________________________________________________________
Zarząd Powiatu w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż  w dniach 17.04. - 02.05.2019 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020. Jest to drugi etap konsultacji społecznych  dotyczących zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego.
Projekt uchwały będzie dostępny w dniach 17.04. - 02.05.2019 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego zapraszamy do uczestniczenia w procesie tworzenia i realizacji budżetu obywatelskiego.
Ankieta będzie dostępna od dnia 17.04.2019 r. do 02.05.2019 r. na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

_______________________________________________________________________________________________
 
Raport z I konsultacji społecznych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
w zakresie drugiej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 
Kliknij tu---Raport
 
_______________________________________________________________________________________________
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.
 
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta służy ocenie zasad funkcjonowania PBO przeprowadzonego w 2018 roku oraz określeniu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych PBO w 2019 roku.
 
Wypełnioną ankietę należy przesłać w dniach 14.01.2019 r. - 25.01.2019 r. drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.
_______________________________________________________________________________________________
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14.01.2019r. - 25.01.2019r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej .
Celem konsultacji będzie ocena zasad funkcjonowania I edycji PBO oraz określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie II edycji budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego.
Ankieta będzie dostępna od dnia 14.01.2019r. na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.