starostwo powiatowe w sochaczewie

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY 2017 Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Budżet Obywatelski

A A A

BUDŻET OBYWATELSKI

Sochaczewski samorząd powiatowy planuje przeznaczyć około 1 mln złotych z budżetu na wdrożenie budżetu obywatelskiego. Jak i na co zagospodarować wskazane środki – będą mogli zadecydować sami mieszkańcy ze wszystkich gmin powiatu i miasta Sochaczew. W tej sprawie Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła już stosowną uchwałę intencyjną. Prace nad budżetem trwają, a przed nami pierwsze konsultacje społeczne.

Od kilku lat z powodzeniem taki właśnie budżet, gdzie o przeznaczeni pewnej puli pieniędzy decydują sami obywatele, funkcjonuje w mieście Sochaczew. O jego założeniach dyskutowała też Jolanta Gonta, starosta sochaczewski podczas niedawnych spotkań z mieszkańcami powiatu, którzy pozytywnie i z zaciekawieniem odnieśli się do tego pomysłu.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym mechanizmem, w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych danego samorządu w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Zasadniczym celem jego wprowadzenia jest chęć włączenie w procesy zarządzania danym obszarem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu dyskusji – konsultacji społecznych w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują, jako „eksperci we własnej sprawie”. To oni przecież artykułują najlepiej swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów w zakresie choćby poprawy infrastruktury drogowej. Oznacza to, iż mieszkańcy w przypadku budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań, które następnie podlegają analizie pod kątem formalnym, ale i możliwości ich realizacji. Należy zaznaczyć, że nie mogą one wykraczać poza zadania własne danej jednostki samorządowej, a tym samym być zgodne z ustawą o samorządzie. Zweryfikowane propozycje poddaje się następnie pod głosowanie. Te, najczęściej wskazywane, będą miały szanse realizacji.

Zanim jednak powstanie ostateczny regulamin powiatowego budżetu obywatelskiego, chcemy, aby mieszkańcy mieli swój udział w jego tworzeniu. Stąd pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przygotowali anonimową ankietę, w której każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać preferowaną przez siebie strukturę budżetu. Pytania dotyczą m.in. dzielenia środków na poszczególne samorządy, kryterium podziału, formy głosowania czy rodzajów zadań.

- Wszystkich mieszkańców zachęcam do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie opinii dotyczących zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Chcemy, aby mieszkańcy wszystkich naszych gmin i miasta uczestniczyli w jego procesie tworzenia i realizacji - już od samego początku, od momentu utworzenia regulaminu - mówi Jolanta Gonta, starosta.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski a także w Biuletynie Informacji Publicznej i w kancelarii (biuro podawcze – na parterze, przy wejściu głównym) Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65.

Ankietę wraz z zakreślonymi odpowiedziami na zadane pytania - prosimy składać w terminie do 31 stycznia br. w formie papierowej, w godzinach pracy urzędu Starostwa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mali: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

załącznik

Kliknij tu----ANKIETA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE