starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

XIII SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

23-01-2020 15:21

A A A

W piątek 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

c) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020.

5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

6. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego za rok 2019.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2019 roku.

8. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.

9. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE