starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Powiatowy konkurs o Fryderyku Chopinie

20-01-2020 09:19

A A A

Do tej pory konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie organizowany przez LO im. F. Chopina w Sochaczewie skierowany był tylko do uczniów tej szkoły. W tym roku zwiększa on swój zasięg i organizatorzy zapraszają do udziału w nim młodzież ze szkół publicznych ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.
 
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zespołem Edukacji. Odbywa się on pod patronatem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie – Dariusza Miłkowskiego oraz starosty sochaczewskiego – Jolanty Gonta.
Postaci Fryderyka Chopina nie trzeba nikomu przedstawiać, acz warto wiedzieć coś więcej o naszym wybitnym kompozytorze, stąd konkurs, który ma popularyzować miejsca związane z Chopinem i dodatkowo promować jego postać i twórczość. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 27 stycznia br. Składać się on będzie z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego i ma charakter rywalizacji indywidualnej.
Etap szkolny zaplanowano na 30 stycznia w każdej szkole, która została zgłoszona. W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Spośród uczestników szkoła wyłania 3 przedstawicieli, którzy będą reprezentowali ją na szczeblu powiatowym a ten z kolei odbędzie się 25 lutego w sochaczewskim liceum. Spośród finalistów zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (I, II i III miejsce), przyznane zostaną 3 wyróżnienia.
Organizatorzy przewidują dostarczyć potrzebną bibliografię tak z zakresu literatury, jak i tę muzyczną, bo oprócz testu uczeń będzie musiał już na szczeblu powiatowym - w finale rozpoznać te najbardziej popularne utwory Chopina. Karta konkursowa składać się będzie z 35 zadań o różnym stopniu trudności, będzie to test jednokrotnego wyboru, który składać się będzie z dwóch części. Część pierwszą stanowią pytania z zakresu życia i twórczości Fryderyka Chopina, zaś druga to rozpoznanie utworów kompozytora po wysłuchaniu fragmentu dzieła muzycznego.
Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej – wwww.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY.
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
 

ZOBACZ GALERIE