starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Cierpliwość i konsekwencja popłaca

11-07-2018 12:26

A A A

Rozmowa z Sylwestrem Lewandowskim - przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie

Zgodnie z pana wyborczą obietnicą udało się w tej kadencji zrealizować modernizację drogi powiatowej w Żukowie.

- Tak, udało się zmodernizować ten newralgiczny odcinek, byłem uparty w tym temacie. Za tą inwestycją chodziłem już dawno. W poprzedniej kadencji, kiedy byłem radnym, niestety opozycyjnym, moje starania szły na marne. Odprawiano mnie z kwitkiem. Dopiero w roku 2014, kiedy zmienił się Zarząd, starostą została Jolanta Gonta a wicestarostą, reprezentujący także ten teren (przyp. red. gm. Sochaczew, Nowa Sucha i Teresin) Tadeusz Głuchowski, którzy mają dużą świadomość potrzeb w kwestii modernizacji dróg, stąd realizacja tej inwestycji doszła do skutku. Nieustępliwość opłaciła się. Ta jezdnia to był po prostu „trzeci świat”. Jadąc od Chodakowa ul. Mostową droga jest w porządku. Na skrzyżowaniu, zarówno w lewo w kierunku szkoły w Żukowie, jak i w prawo, w kierunku Szpitala Powiatowego obie drogi zrobione są jak trzeba. A gdy patrzyłem na drogę na wprost, czyli w kierunku Młodzieszyna, to pozostawiała ona wiele do życzenia. Teraz kierowcy nie muszą już poruszać się, lawirując między dziurami, niszcząc samochody.

Ale na tym pan nie poprzestał?

- Bardzo istotna dla mnie jest także kwestia bezpieczeństwa, nie tylko kierowców, ale także pieszych. Dlatego czyniłem starania, aby została zrealizowana kolejna inwestycja na tej drodze – chodnik, szczególnie ważny dla niezmotoryzowanych użytkowników ruchu. Inwestycja ta przeciągnęła się  niestety w czasie ze względu na zmiany cen usług i towarów na rynku budowlanym, co jest bolączką i swojego rodzaju hamulcem wielu samorządów. Na każdą inwestycję powiat musi wcześniej zagospodarować w budżecie środki, są to kwoty przyjęte na dzień projektowania. Często okazuje się jednak, że w momencie, gdy przystępuje się do realizacji robót te kwoty są nie wystarczające bo ceny na rynku wzrosły. W ten sposób znów trzeba szukać środków na dopełnienie kosztów inwestycji i przez to przeciąga się ona w czasie. Tak też było z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej na odcinku Żuków - Młodzieszyn. Z tych przyczyn, by znów tej budowy nie przekładać, postanowiono ją podzielić na dwa etapy. W pierwszym zostanie wybudowany jeszcze w tym roku, ciąg komunikacyjny dla pieszych długości  550m. Trzeba wspomnieć, że tę powiatową inwestycję wsparła w połowie gmina Sochaczew. Opowiedzieli się za nią radni, szczególne podziękowania kieruję do radnego Sławomirowi Zielińskiego. Nie jest to jedyna budowa chodnika realizowana wspólnie z gminą Sochaczew. Muszę tu wspomnieć jeszcze o zaplanowanej, również na ten rok budowie chodnika przy drodze powiatowej w Kożuszkach Parcel, o który również zabiegałem. Inwestycja ta będzie zrealizowana dzięki staraniom radnej gminy Sochaczew Doroty Borek.

W tej kadencji stawia się na współpracę lokalnych samorządów?

- Obecny Zarząd i gospodarze powiatu, starosta Jolanta Gonta i wicestarosta Tadeusz Głuchowski z zaangażowaniem inicjują współpracę wszystkich samorządów ziemi sochaczewskiej. Zgoda i współdziałanie to jedyna droga do odbudowy zniszczonych dróg powiatowych w mieście i gminach, podjęcie ważnych inicjatyw budowania nowych obiektów takich jak np. dodatkowa przeprawa na rzece Bzurze, jak również pozyskania na to poważnych środków zewnętrznych.

Czyli dobrze się pracuje w obecnym składzie Rady Powiatu, jak pan to ocenia?

- Na piątkę z plusem! Widać wyraźnie, że dla obecnie zarządzających powiatem, autentycznie ważne są sprawy i potrzeby jego mieszkańców. To prawdziwi gospodarze, którzy dbają o to, aby ziemia sochaczewska była miejscem dobrego, szczęśliwego życia. Z troską, empatią i zrozumieniem podeszli do realizacji samorządowej polityki. Priorytetem stały się remonty dróg, na które przeznaczone są wszystkie z możliwych środków własnych oraz czynione są nieustanne starania, by pozyskać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. Zadbano o rozwiązanie wielu dotychczasowych problemów m. in. takich, jakie miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej, jak również likwidację pewnych nieprawidłowości w jednostkach powiatowych, jak np. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie. Decyzje o zmianach personalnych na stanowiskach dyrektorów w tych placówkach przyniosły zakładane rezultaty. Kompetentne, profesjonalne i uczciwe osoby, które objęły te stanowiska doprowadziły do sprawnego funkcjonowania placówek. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej miałem sposobność to osobiście zweryfikować.

Obecnie powiat rozpoczął realizację Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, jakie jest Pana zdanie na temat tego projektu?

 - Jestem pewien, że wprowadzenie tego budżetu przyniesie wiele korzyści, zarówno mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnemu władzom samorządowym, jak i sektorowi prywatnemu. Spowoduje rozwój dialogu i poprawę komunikacji z mieszkańcami, podniesie poziom wzajemnego zaufania. Mieszkańcy wszystkich naszych gmin mają możliwość zgłaszania propozycji, co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym, jak również mogą wybierać najlepszą z nich podczas głosowania. Aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z nich mają być zaspokajane w pierwszej kolejności. To kolejny sposób na udaną i efektywną współpracę ze społeczeństwem.

ZOBACZ GALERIE