starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Powstało liceum w Załuskowie

10-07-2018 10:11

A A A

Od 1 września 2018 roku w Załuskowie rozpocznie funkcjonowanie nowa szkoła. Radni, na sesji Rady Powiatu 29 czerwca br. zatwierdzili utworzenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie to placówka, do której trafiają nieletnie dziewczęta, najczęściej z trudnych rodzin, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.  Główny powód to zwykle niedostosowanie społeczne, polegające najczęściej na notorycznym wagarowaniu, uciekaniu z domu, sięganiu po narkotyki, alkohol, ale też nieradzeniu sobie z agresją czy popadanie w pierwsze konflikty z prawem. Pobyt w placówce ma wyeliminować przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego oraz przygotować dziewczęta do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Przede wszystkim, nastolatki są tam kierowane, żeby kontynuować naukę, bo w miejscu zamieszkania niestety, zwykle nie realizowały obowiązku szkolnego.

Dotychczas w Załuskowie, po zmianach w systemie szkolnictwa i likwidacji gimnazjów, funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna oraz ostatni rocznik gimnazjum specjalnego. Od września, dzięki utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego podopieczne mają mieć możliwość na kontynuację edukacji na poziomie szkoły średniej, a wszystko w tych samych murach i pod okiem tej samej kadry pedagogicznej. Dla wychowanek MOW jest to szansa uzyskania wykształcenia średniego, gdyż zwykle po opuszczeniu ośrodka i powrocie do swoich środowisk przestają uczęszczać do szkoły.

– Utworzenie nowej szkoły ponadgimnazjalnej  a później ponadpodstawowej w ośrodku, umożliwi kontynuację nauki oraz przedłuży proces resocjalizacji. Niektóre nasze wychowanki, rokujące na jej ukończenie już zadeklarowały pozostanie w naszej placówce. Warto też dodać , iż nowo utworzone  Liceum byłoby pierwszym  takim powstałym w MOW dla dziewcząt  w całym województwie mazowieckim. W związku z powyższym, poszerzenie oferty edukacyjnej ośrodka, zapewni mu większą możliwość pozyskiwania nowych wychowanek. Jestem bardzo zadowolona, że nasza inicjatywa spotkała się z przychylnością Zarządu i Rady Powiatu i dzięki ich decyzji powstanie naszego liceum stało się faktem – powiedziała Agnieszka Ambroziak, dyrektor MOW w Załuskowie.

Powstała w Załuskowie szkoła o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła będzie realizować cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego placówki. Celem nauczania i wychowania będzie dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, estetycznego, moralnego i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE