starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Informacja o spotkaniu dotyczącym Programu FIO - Mazowsze Lokalnie i możliwości pozyskania środków dla organizacji i grup nieformalnych z naszego powiatu.

06-07-2018 10:03

A A A

Spotkanie organizowane  jest  w  ramach  Projektu  „Mazowsze  Lokalnie  uruchamia  energię społeczną”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych  i  samopomocowych  działających  na  terenie  województwa  mazowieckiego. Celem  głównym  Programu  jest  zwiększenie  zaangażowania  obywateli  i  obywatelek oraz organizacji pozarządowych  w  życie  publiczne.  Realizacja  Programu  ma  umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie,  realizację  i  monitoring  polityk  publicznych. Więcej  na  temat  programu: www.mazowszelokalnie.pl

Spotkanie odbędzie się w Sochaczewie –11 lipca o 16.30 Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21 (sala konferencyjna).

Tematyka:

  • Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
  • Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
  • Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie” może otrzymać:

  1. a) Grupy nieformalne
  2. b) Grupy samopomocowe
  3. c) Młode organizacje  pozarządowe,  czyli  organizacje,  które  zostały  wpisane  do  KRS  nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Potwierdzenie udziału należy przesyłać na adres: katarzyna.lesko@boris.org.pl

 Kliknij Tu -> Szczegółowy program Inspiratorium

ZOBACZ GALERIE