starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Sprawozdanie ZOZ zatwierdzone

04-07-2018 10:47

A A A

Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zatwierdziła Rada Powiatu podczas ostatniej sesji, która odbyła się 29 czerwca br. Sprawozdanie dotyczące 2017 roku zostało wcześniej zbadane przez biegłego rewidenta, który ocenił jego prawidłowość i rzetelność, przedstawioną sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki. Następnie zyskało ono pozytywną opinię Rady Społecznej ZOZ sochaczewskiego szpitala. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdawczy dokument finansowy przyjmuje Rada Powiatu, jako organ stanowiący dla podmiotu, który utworzył zakład.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE