starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Komunikat Zarządu Powiatu

12-01-2018 15:37

A A A

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami), wprowadzająca odmienne od obowiązujących regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym.

Na mocy wspomnianej ustawy Starosta Sochaczewski utracił właściwości do wydawania pozwoleń wodno-prawnych na rzecz nowo utworzonej państwowej osoby prawnej tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresy poszczególnych zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą dostępne na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

ZOBACZ GALERIE