starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Szkoły z nowymi, atrakcyjnymi zawodami

09-01-2018 15:35

A A A

Z końcem grudnia odbyło się ostatnie w 2017 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Dokonano m.in. przesunięcia środków finansowych w kwocie 200 tysięcy złotych na podjęcie działalności gospodarczej. Tradycyjnie też omówiono aktualną sytuację na tutejszym rynku pracy. Jednak najwięcej uwagi poświęcono powiatowym szkołom zawodowym, które z nowym rokiem szkolnym planują w swoich placówkach uruchomić nowe kierunki kształcenia.

 

Do Powiatowej Rady Rynku Pracy wpłynęły trzy pisma: z Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia młodzieży.

I tak, Ewa Odolczyk, dyrektor teresińskiej szkoły chce w swej placówce otworzyć z nowym rokiem szkolnym szkołę branżową I stopnia w zawodzie kierowca mechanik oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Jak argumentowała w piśmie, te kierunki podyktowane są potrzebami rynku pracy, ale też zainteresowaniem lokalnych pracodawców oraz młodzieży kształceniem w tych zawodach. Poza dostosowaniem klasopracowni, zorganizowaniem odpowiedniej kadry pedagogicznej szkoła pozyskała do współpracy m.in. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników oraz Młyny Polskie, którzy obiecali pomoc w organizacji szkolnego planu nauczania i wyposażenia pracowni.

Z kolei, ZS CKP – „Osiemdziesiątka” zwróciła się o wydanie pozytywnej opinii na temat propozycji wprowadzenie u siebie 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum magazynier – logistyk oraz operator urządzeń przemysłu chemicznego a także 4-letnie technikum w zawodzie technik elektryk. Jak wskazała w piśmie dyrektor Julia Jakubowska, wskazane kierunki będą ewentualnie prowadzone tylko w tej placówce na naszym terenie. Absolwent szkoły kształcących się w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania takich zadań jak: wykonywanie i uruchomienie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych czy eksploatowania instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Młodzież będzie miała zapewnione kształcenie teoretyczne zawodowe w formie kursów oraz zajęcia praktyczne w firmach specjalistycznych.

Natomiast, ZS RCKU „Ogrodnik” zaproponował nowy kierunek kształcenia w technikum, tj. technik eksploatacji portów i terminali oraz w szkole branżowej I stopnia w następujących zawodach: piekarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn leśnych, cukiernik, kucharz, fotograf, drukarz, introligator.

Jeśli chodzi o technika eksploatacji portów i terminali jego ukończenie daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w krajach, jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. eurozawód – obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta prosił o pozytywne zaopiniowanie zgłoszonych przez szkoły propozycji, bo te dają szanse na podniesienie oferty edukacyjnej, wpłyną na atrakcyjność danej szkoły a tym samym pozyskanie uczniów. W przypadku teresińskiej szkoły mówił np. tak: - Osobiście uczestniczyłem w kilku spotkaniach z przedsiębiorcami. Uruchomienie nowych kierunków kształcenia to duża szansa dla tej szkoły. Są przyszłościowe, a do tego lokalne firmy już oferują współpracę, wsparcie w postaci nie tylko zapewniania pomocy dydaktycznej, ale też staży.  Przedsiębiorcy są mocno zainteresowani tymi kierunkami, bo to oznacza, że będą mogli pomóc w kształceniu przyszłych swoich pracowników, specjalistów poszukiwanych tak mocno obecnie na rynku pracy nie tylko w naszym rejonie – podkreślał wicestarosta.

Rada pozytywnie zaopiniowała zgłoszone przez dyrektorów szkół wnioski.

ZOBACZ GALERIE