starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Sokolniki w Załuskowie

23-11-2021 13:41

A A A

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie w ramach innowacji pedagogicznej „Droga do sukcesu, czyli jak wybrał dobry zawód gościliśmy doświadczonego sokolnika Igora Kowalskiego, mieszkańca Iłowa pasjonata i miłośnika dzikich ptaków, które są̨ ważną̨ częścią̨ jego życia. Swoją pasją pragnie zarażać́ młodych ludzi, dlatego bez wahania przyjął nasze zaproszenie, i przeprowadził dla naszych wychowanek mini prelekcje z udziałem skrzydlatych przyjaciół. Udzielił nam wskazówek jak zostać́ sokolnikiem i z czym to się̨ wiążę. Opowiedział jak zmieniło się̨ jego życie, oraz dlaczego warto zakochać́ się̨ w sokołach. Dowiedzieliśmy się̨, że w Polsce sokolnictwem zajmuje się̨ około 200 osób. W porównaniu do np. Czech czy Słowacji to niewiele, bo np. w Czechach te tradycje kontynuuje ok. 2 tys. osób. W Polsce dla niektórych to źródło utrzymania, ale dla wielu innych po prostu hobby, pasja. Sokolnicy jeżdżą̨ z ptakami na festyny o charakterze historycznym, biorą̨ udział w łowach z udziałem ułożonych do tego ptaków. Sokolnicy zajmują̨ się̨ też ochroną biologiczną lotnisk cywilnych i wojskowych. Metoda sokolnicza jest najskuteczniejszą formą płoszenia ptaków w rejonie portów lotniczych. Względy bezpieczeństwa spowodowały, że każde większe lotnisko cywilne czy wojskowa baza lotnicza zatrudnia sokolnika. Często ze względu na nadmierne gromadzenie się̨ ptaków z usług sokolniczych korzystają̨ też wysypiska i sortownie śmieci jak również̇ plantacje rolnicze. Sokolnictwo jest taką dziedziną życia człowieka, która jest ściśle związana z przyrodą, z naturą. Łączy się̨ też z historią człowieka, jest znana od tysięcy lat - podkreśla Igor Kowalski.

 

Izabela Durka, Edyta Górecka - MOW

ZOBACZ GALERIE