starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Podsumowanie projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

22-11-2021 09:04

A A A

Podsumowanie projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

 

Pomimo niepewności co do możliwości realizacji projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, w 2021 roku udało się zrealizować w pełni wszystkie zamierzenia związane z wyjazdami grup naszej młodzieży na praktyki do Grecji.

Dlatego też 8 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie i prezentacja efektów naszych działań. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta, wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego i dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji Urszuli Opasiak. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Marek Wernicki i jego zastępcy Elżbieta Kropiak i Monika Osiecka. Gospodynią spotkania była szkolna koordynatorka projektu Aldona Charzyńska wraz z opiekunkami grup:  Lidią Grzegrzółką, Agnieszką Ciećwierz, Iwoną Pyrak, Beatą Przyłucką, Ewą Popławską i Anną Zarembą.

Na widowni zasiedli wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. 

Na wstępie uczniowie przedstawili efekty swoich działań w ramach dwóch dwutygodniowych wyjazdów do Grecji, a konkretnie na Riwierę Olimpijską. Prezentacja multimedialna zawierała bogatą dokumentację fotograficzną praktyk uczniów Technikum w zawodach: technik geodeta, technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik żywienia i usług gastronomicznych. Zaproszonym gościom i dyrekcji szkoły zostały zaprezentowane również wspaniałe atrakcje turystyczne i plenery tych okolic podziwiane w czasie wolnym od pracy.

Zarówno starosta jak i dyrektor szkoły w krótkich wystąpieniach podkreślali niebagatelne znaczenie mobilności uczniów w przygotowaniu zawodowym. Praktyki zagraniczne pozwalają na rozwój międzynarodowych kompetencji zawodowych, niwelowanie barier językowych, a także na bezpośrednie poznanie życia codziennego, specyfiki warunków pracy oraz kultury i obyczajów Grecji.

Uczestnicy mobilności otrzymali z rąk starosty stosowne certyfikaty uczestnictwa w praktykach zagranicznych.

Dyrektor Marek Wernicki przekazał na koniec informację o akredytacji szkoły w programach mobilności międzynarodowej do roku 2027, co pozwala na uproszczenie procedur przy składaniu nowych wniosków. Zatem przed naszą młodzieżą otwierają się nowe, bogatsze perspektywy praktyk zagranicznych.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i nauczyciele zostali zaproszeni na dalszy ciąg prezentacji nabytych umiejętności, czyli na degustację potraw typowych dla regionu Macedonii Południowej, przygotowanych przez młodzież z technikum żywienia i usług gastronomicznych. 

ZS RCKU

 

 

ZOBACZ GALERIE