starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Uwaga uczniowie – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły!!!

22-07-2021 08:26

A A A

W terminie od piątku, 23 lipca 2021 r. do piątku, 30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) trwa etap potwierdzania woli przyjęcia do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia następuje poprzez przedłożenie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA, co ważne!!! Niepotwierdzenie woli przyjęcia w określonym terminie, nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE