starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nowa szkoła zawodowa w powiecie

01-04-2021 09:28

A A A

We wrześniu 2018 roku rozpoczęło funkcjonowanie w tej placówce trzyletnie liceum ogólnokształcące, a tymczasem od września br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby, bo o nim mowa – powstanie Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wchodząca w skład wspomnianej placówki. Uchwałę o jej założeniu podjęli na ostatniej sesji radni powiatowi.

 

Sesja Rady Powiatu, która odbyła się w środę, 31 marca przewidywała rozpatrzenie 10 projektów uchwał, w tym dotyczącego utworzenia branżowej szkoły w Załuskowie, wchodzącej w skład MOW-u. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, któremu podlega placówka w Załuskowie. Organem prowadzącym dla Ośrodka jest samorząd powiatowy, stąd wymagana była decyzja radnych na utworzenie nowej szkoły.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie to placówka, do której trafiają nieletnie dziewczęta, najczęściej z trudnych rodzin, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.  Główny powód to zwykle niedostosowanie społeczne, polegające najczęściej na notorycznym wagarowaniu, uciekaniu z domu, sięganiu po narkotyki, alkohol, ale też nieradzeniu sobie z agresją czy popadanie w pierwsze konflikty z prawem. Pobyt w placówce ma wyeliminować przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego oraz przygotować dziewczęta do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Przede wszystkim, nastolatki są tam kierowane, żeby kontynuować naukę, bo w miejscu zamieszkania niestety, zwykle nie realizowały obowiązku szkolnego.

Od września 2018 roku, dzięki utworzeniu liceum podopieczne mają możliwość na kontynuację edukacji na poziomie szkoły średniej, a wszystko w tych samych murach i pod okiem tej samej kadry pedagogicznej. Teraz oferta ta zostanie wzbogacona o kształcenie wielozawodowe w zawodach: kucharz i cukiernik. Dla wychowanek załuskowskiego Ośrodka jest to szansa uzyskania konkretnego zawodu, gdyż zwykle po opuszczeniu Ośrodka i powrocie do swoich środowisk przestają uczęszczać do szkoły.

Powstanie wcześniej liceum a teraz szkoły branżowej to z pewnością zabieg, który pozwoli dziewczętom na zapewnieniu im ciągłości edukacji i kontynuowanie nauki a tym samym przedłużeniu ich procesu resocjalizacji.

Szkoła będzie realizować cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego placówki. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej trwać będzie 3 lata. Organami szkoły będą: dyrektor, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski. Nie powołuje się rady rodziców.

- Utworzenie Branżowej Szkoły I stopnia w MOW w Załuskowie jest zgodne z potrzebami edukacyjnymi młodzieży i stanowi element poszerzenia oferty edukacyjnej w związku z narastającą liczbą skierowań do MOW-ów, w których znajdują się szkoły ponadpodstawowe. Obecnie mamy już cztery oddziały liceum ogólnokształcącego i brakowało oferty dla dziewcząt zainteresowanych kształceniem zawodowym. Mam nadzieję, że kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik zapewni ciągłość edukacji dla części dziewcząt kończących w naszym ośrodku szkołę podstawową – mówiła po sesji Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

 

Celem nauczania i wychowania będzie dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, estetycznego, moralnego i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE