starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

Faktura za holowanie

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym starostowie wyznaczają podmioty do holowania i parkingi dla holowanych pojazdów na terenie powiatu, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Czynności te wykonywane są na koszt właściciela pojazdu, jeżeli pozostawi on pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; jeżeli kierujący nie okaże wymaganych dokumentów; jeżeli pojazd przekracza dopuszczalne wymiary lub wagę. Pojazd może być też usunięty z drogi na koszt właściciela, w przypadku, gdy kierowała nim osoba będąca w stanie nietrzeźwości lub nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; gdy stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska; gdy pojazd pozostawiony ...

Grudniowe zawody halowe

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego organizuje II Świąteczno – Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty Sochaczewskiego. Pięcioosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców walczyć będą 12 grudnia w hali sportowej MKS „Orkan” przy ul. Chopina 101. Dziewczęta grają 16 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Teresinie przy ul. XX-lecia 30. Początek zawodów o godz. 9,oo. System gier będzie zależał od ilości zgłoszeń ekip, które przyjmuje Zenon Grąbczewski w Wydziale Oświaty Starostwa. Drużyna składa się maksymalnie z 9 zawodników, a do weryfikacji należy przedłożyć listę zgłoszeniową podpisaną przez dyrektora szkoły, zgodę rodziców na udział w turnieju, aktualną legitymację szkolną i ba...

Baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim – ankieta

Baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim – ankietaWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zachęca wszystkich właścicieli obiektów gastronomicznych znajdujących się w na terenie powiatu sochaczewskiego do wypełnienia i odesłania ankiety „Baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim”. Zebrane informacje będą bezpłatnie umieszczone w prezentacji multimedialnej powiatu sochaczewskiego, w przygotowywanej do druku ofercie turystycznej naszego regionu oraz na stronach internetowych powiatu.Ankieta jest dostępna na stronach Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.starostwo-soch.home.pl) lub w Wydziale Promocji i Rozwoju, ul. Ziemowita 10.Wypełnione ankiety uprzejmie prosimy przesyłać pocztą na adres, Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, pocztą elektroniczną starostwo-soch@home.pl lub faxem (46) 862 76 15 w....

Nadzieje na przyszły rok

Fala informacji medialnych o planowanych cięciach finansowych w służbie zdrowia spowodowała do końca niewyjaśnione obawy o przyszłość wielu placówek. Dlatego dopiero pod koniec okresu wyznaczonego na składanie ofert przystąpił do nich także sochaczewski ZOZ.Jak poinformował dyrektor ZOZ Michał Milczarek, do konkursu ogłoszonego w przez NFZ na rok 2004, nasz szpital przystąpił z propozycją większej ilości świadczeń niż w tym roku. Umożliwiłyby one pełne zapłacenie za wykonane usługi. W związku z odtworzeniem oddziału noworodkowego w formie pododdziału, została złożona oferta na neonatologię. Ofertę złożono też na wykonywanie usług rehabilitacyjnych, bo w tym zakresie obserwuje się duże potrzeby mieszkańców powiatu. Planowane jest więcej zabiegów z zakresu chirurgii dzie...

Kodeks młodego rowerzysty

Kodeks wydany w formie przystępnie wydanej i ciekawej książeczki ma także pomóc najmłodszym użytkownikom dróg uzyskać „pierwsze prawo jazdy” – kartę rowerową.Przywiązując szczególną uwagę do poprawy bezpieczeństwa uczniów z małych miast i wsi, którzy dojeżdżają do szkół rowerami, kodeks zawierał będzie m.in. najważniejsze zasady i przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe z objaśnieniami, poruszanie się po jezdni, technikę i bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem, a także podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.Brak poboczy, nieoświetlone pojazdy, nieuwaga i brawura kierowców to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem dzieci. W 2002 roku w naszym województwie zginęło 30 dzieci, a prawie 400 zostało rannych. Większość z nich stanowili mali rowerzyści. Jak...

Szpitalne pensje i zakupy

Rada wyraziła także pozytywną opinię o proponowanych zmianach w planie inwestycyjnym szpitala. Pierwsze polegają one na modernizacji sieci telefonicznej. Po założeniu sieci ISDN (koszt 24.500 zł) szpital zaoszczędzi na rozmowach i abonamentach ok. 3.800 zł miesięcznie, co pozwoli na zwrot poniesionych nakładów w ciągu 6 miesięcy. Zwiększy się także komfort rozmów telefonicznych pacjentów i personelu. Zdecydowano o zakupie za 4.750 zł stacji MBSS do kondycjonowania akumulatorów w karetkach. Chodzi tu głównie o akumulatory zasilające defibrylatory, co wydłuży ich żywotność i zwróci się po ok. 2 latach.Laserowa drukarka sieciowa do obsługi administracji kosztować będzie ok. 4.800 zł, ale po 2 - 3 miesiącach zakup się zwróci, bo dotychczasowe drukarki są bardzo drogie w eksploatacji. Najdroższy będzie ...

Kredytowa okazja

Bank Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o rozpoczęciu udzielania przez BOŚ nowych kredytów preferencyjnych na zadania ochrony środowiska. Łącznie na ten cel przeznaczono 220 mln zł, do wykorzystania w ciągu trzech najbliższych lat. Pieniądze można będzie otrzymać na dofinansowanie budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (łączna kwota – 20 mln zł), budowy kanalizacji sanitarnej (50 mln zł), zagospodarowania odpadów (100 mln zł) oraz inwestycji z zakresu ograniczenia emisji spalin przez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej (50 mln zł).Kredyty będą miały oprocentowanie preferencyjne – do końca 2010 r. w maksymalnym siedmioletnim okresie spłaty 0,4 proc. stopy redyskonto...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji na ucznia dla szkół niepublicznych na rok 2003. Są one liczone procentowo do kosztów utrzymania ucznia w szkołach publicznych. Niepubliczne szkoły stacjonarne dla młodzieży otrzymają miesięcznie 200,31 zł na jednego ucznia, stacjonarne dla dorosłych (wieczorowe) – 61,09 zł, zaoczne – 28,94 zł, internaty – 221,80 zł. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński stwierdził, że pomimo niżu demograficznego w szkołach podległych powiatowi nastąpił wzrost liczby oddziałów, co dobrze świadczy o ich popularności wśród młodzieży.* Zarząd spotkał się z dyrektorem Szpitala Powiatowego Michałem Milczarkiem. Ponieważ 14 listopada mija termin składania warunków ofert na kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2004, w sz...

Kto pierwszy, ten lepszy

Rozpoczyna się wyścig po unijne pieniądze. Niestety, aby je otrzymać, trzeba mieć swój wkład. Żeby mieć swój wkład, wielu musi zaciągnąć kredyt. Żeby kredyt otrzymać, trzeba mieć poręczyciela. Niełatwe jest życie przedsiębiorcy… Dlatego już na wiosnę tego roku powstał wśród mazowieckich samorządowców pomysł powołania do życia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 5 maja odbyło się pierwsze spotkanie, a 30 lipca starosta Józef Gołębiowski podpisał akt umowy spółki.Pod koniec października Zgromadzenie Wspólników Funduszu, w którym wziął udział wicestarosta Marcin Kubiak, przyjęło regulamin udzielania poręczeń.Zgodnie z nim, poręczenia mogą być udzielane do maksymalnej wysokości 45 tys. zł, dotyczą więc ...

Pieniądze dla niepełnosprawnych

W związku z otrzymaniem dodatkowych pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mogą być wykorzystane jeszcze w tym roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada jeszcze środki na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Mogą być one przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, sprzęt ortopedyczny i techniczny kupowany z dopłatą NFZ. Osoby niepełnosprawne zainteresowane dofinansowaniem powinny skontaktować się z PCPR do dnia 4 grudnia br. Powiatowe Centrum mieści się przy ul. Ziemowita 8/10, tel. 862 – 76 – 15 do 19.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach