starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Aktualności

Co siódmy niepełnosprawny

Przyjęty przez Radę Powiatową Sochaczewski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 składa się z kilku czynników. Głównymi są niewątpliwie cele strategiczne i operacyjne, które poprzedzone są opisem środowiska lokalnego i diagnozą społeczną, wynikającą z przeprowadzonej przez pełnomocnika starosty ankiety. Jak z niej wynika (dane na dzień 31.10.2003 r.), na ogólną liczbę ludności 83.427 osób w powiecie sochaczewskim, 11.639 to niepełnosprawni. W tym mężczyzn 5.925, kobiet – 5.312, dzieci do lat 15 - 402. Wśród nich jest 50 dzieci w wieku do 7 lat wymagających wielospecjalistycznej, kompleksowej opieki rehabilitacyjnej. 1.934 niepełnosprawnych powyżej 16 lat posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 4.966 – umiarkowany i 3.835 – lekki. Część z...

Patronat nad kukurydzą

Starosta Józef Gołębiowski wyraził zgodę na objęcie patronatem VI DniKukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego, które odbędą się w tym roku 3 października w Skrzelewie, na terenie gminy Teresin. Komitet organizacyjny, pracujący od początku Dni pod kierownictwem Tadeusza Szymańczaka, zwrócił się do starosty z taką prośbą, z doświadczenia wiedząc, że tego typu imprezy są potrzebne dla mieszkańców wsi ze względu na funkcję integracyjną lokalnej społeczności, a także na popularyzację technologii uprawy kukurydzy, która jest rośliną przyszłości w naszym rolnictwie.W programie uroczystości organizatorzy przewidują m.in. zbiór kukurydzy z poletek demonstracyjnych (z odmianami kukurydzy na ziarno lub kiszonkę), prezentację poletek herbicydowych i nawozowych, prezentację firm br...

Odszkodowania dla rolników

Coraz częściej rolnicy i mieszkańcy małych miejscowości poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, powstałych w gospodarstwach rolnych, zaistniałych w czasie zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, zaistniałych w drodze do i ze szkoły oraz wskutek błędów w sztuce lekarskiej, nie mają wielkiej możliwości rozwiązania ich problemów wynikających z uzyskania odszkodowania. Przeszkodą są przede wszystkim pieniądze – wszystkie porady prawne kosztują, a w małych ośrodkach miejskich lub wiejskich dostęp do wykwalifikowanej obsługi prawniczej jest bardzo trudny.Chcąc odpowiedzieć na zgłaszane często potrzeby rolników, Fundacja „Europa i Samorządność” Waldemara Pawlaka postanowiła pomóc osobom poszkodowanym w dostępie do bezpłatnej opieki prawnej. Nawiązała w tym celu współprace z prawnik...

Mazowieckie Dożynki Wojewódzkie Sochaczew 2004

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dożynkach Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, które odbędą się 4 i 5 września 2004 r. w Sochaczewie na terenie Muszli Koncertowej. W tym roku impreza będzie trwała dwa dni, a specjalnie na tę okazję zostanie przygotowany pasaż handlowy na ulicy przyległej do amfiteatru oraz w parku miejskim i terenach rekreacyjnych nad Bzurą. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, tradycyjne obrzędy dożynkowe, imprezy towarzyszące (pokazy sztuk walki, ratownictwa medycznego, mecz piłkarski samorządowców z Warszawy i powiatu sochaczewskiego etc.), jak też różnorodne wystawy - WODR Warszawa, producentów sprzętu rolniczego, agroturystyki, artystów.Istnieje możliwość rezerwacji powierzchni handlowej:miejsce 3 m x 2 m – 244 złmiejsce 6 m x 2 m – 366 złCeny zawierają podatek VAT i ...

Od stycznia bezrobocie zmalało

Tylko do końca czerwca trwała kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od lipca powoływane będą w kraju nowe rady, do których swoich kandydatów mogą przesyłać uprawnione organizacje i instytucje. W ten sposób tylko na kilka dni powołanie na członka rady otrzymał na posiedzeniu w dniu 28 czerwca Romuald Kajak. Spotkanie rozpoczął starosta Józef Gołębiowski. Problem, jaki zabiera teraz najwięcej czasu Powiatowemu Urzędowi Pracy, to wejście w życie 1 czerwca nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa, związana z naszym wejściem do Unii Europejskiej, do tej pory nie doczekała się jednak jeszcze rozporządzeń wykonawczych.Dlatego część działań PUP, jak stwierdził dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski, została z ko...

Najważniejszy PRL

Sześć godzin trwała XXIII sesja Rady Powiatu, która odbyła się 29 czerwca. Jak na posiedzenie powiatowych radnych, wyjątkowo długo. Ale też program sesji był bardzo bogaty, a starosta Józef Gołębiowski zaproponował jeszcze rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia starań powstającego stowarzyszenia na rzecz budowy lotniska cywilnego na Bielicach. Radni przyjęli je podkreślając poparcie dla wszelkich działań z tym związanych. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego Michał Milczarek rozwinął informację o działalności szpitala w roku 2003 i pierwszych miesiącach 2004 roku, oraz o sytuacji finansowej jednostki. W dniu objęcia przez dyr. Milczarka stanowiska, czyli 1 kwietnia 2003 r., stan zobowiązań wymagalnych szpitala wynosił 3,5 mln złotych, występowały opóźnie...

Nie-Zdrowe zęby dzieci

Z inicjatywy Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ubiegłym roku zorganizowane zostały na terenie całego powiatu od października do grudnia badania profilaktyczne próchnicy zębów u dzieci z klas „0”. Celem było wychwycenie wczesnej próchnicy, powiadomienie rodziców o wynikach badań, zwłaszcza o konieczności leczenia, oraz ocena skali problemu w powiecie. Sprawozdanie z przebiegu i wyników badań przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański.Zaproszenie do współpracy przyjęli lekarze stomatolodzy – Wanda Jankowska – Wydrych wraz zespołem Poradni Stomatologicznej ZOZ w Sochaczewie (przebadała dzieci z miasta i gminy Sochaczew, gmin Nowa Sucha i Młodzieszyn), Violetta Nowacka (Rybno), Ewa Przybylska (Teresin), Beata Domagała – Dragan (Iłów), Aneta Bołoz (Brochów).Na te...

Kontrakty dla stomatologów

Dużo emocji na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wywołała propozycja dyrekcji szpitala przekazania gabinetów stomatologicznych podmiotom prywatnym od roku 2005. W gabinetach tych dalej udzielane byłyby świadczenia bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak to nie szpital byłby ich operatorem. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przejęłyby gabinety prywatne, które są lepiej wyposażone i dysponują lepszymi lokalami. Opieka stomatologiczna zostałaby przybliżona od pacjenta – kontrakt mógłby być rozdzielony na kilka poradni, co lepiej rozmieści usługi na terenie powiatu. Jak twierdził dr Jan Aleksander Łopata, część lekarzy jest zainteresowana takim rozwiązaniem.Rada Społeczna zaleciła podjęcie konkretnych działań, polegających na zorganizowaniu przez dyrekcję...

Warszawska znowu drogą krajową ?

Już 17 marca tego roku minister infrastruktury wydał rozporządzenie, które umknęło chyba uwadze. Dotyczy ono ustalenia przebiegu dróg krajowych, w tym także na terenie województwa mazowieckiego, a właściwie powiatu sochaczewskiego, a obowiązuje od 23 kwietnia. Jak wynika z rozporządzenia, przez powiat przebiegają dwie „krajówki”. Jedna, popularna „dwójka” biegnie przez gminy Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Sochaczew i Teresin. Przez miasto Sochaczew minister wyznaczył jej trasę ulicami – Łowicką (od granicy miasta do ul. Płockiej), Płocką (od ul. Łowickiej do ul. Warszawskiej) i Warszawską (od ul. Płockiej do granic miasta).Droga nr 50 (w kierunku Żyrardowa i Wyszogrodu) biegnie przez gminy Młodzieszyn, Sochaczew i Teresin. W mieście ulicami – Płocką (od granicy miasta do ul. Łowickiej), Traugutta (od ul. Pł...

Jeszcze jedna przed wakacjami

Siódmego lipca o godz. 14,oo rozpocznie się posiedzenie jeszcze jednej, już tym razem naprawdę przedwakacyjnej, XXIV sesji Rady Powiatu. Radni dyskutować będą nad jedną tylko uchwałą, dotyczącą zmian w budżecie powiatu na rok 2004. Związane jest to przyjęciem przez radnych na poprzedniej sesji Planu Rozwoju Lokalnego, składającego się ze Strategii Rozwoju Powiatu oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. I właśnie przygotowywane zgodnie z tym planem inwestycje wymuszają konieczność szybkiego przystąpienia do składania wniosków o pieniądze zewnętrzne, zwłaszcza na realizację inwestycji drogowych i infrastrukturalnych.Oprócz tego, jak zwykle, wnioski, interpelacje radnych i sprawy różne. Andrzej Wach